Última hora

 

CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL Club Social Esquima

 

A fi de poder construir el Consell de Participació del Centre del Club Social Esquima, poso en coneixement de totes les persones usuàries ( familiars de referència o els seus representants legals) , el personal del centre i els familiars de les persones usuàries del centre que, a partir del proper dia 1 de juliol, tothom que estigui interessat a formar part d’aquest Consell de Participació de Centre ha de comunicar a la direcció del centre la seva voluntat de participar-hi, emplenant les butlletes que estan disponibles al despatx del Club Social.