Condicions generals d’us


Condicions general d'ús


El present document regula les condicions generals d'ús del web d'Esquima: www.esquima.org.

1.- Compromís de l'usuari. L'usuari de www.esquima.org es compromet a utilitzar el web respectant la Llei, moral, bons costums i ordre públic, i evitant qualsevol actuació il·lícita o lesiva de drets o interessos de tercers. L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats del seu incompliment de la llei o de les condicions generals d'ús recollides en aquest document.

2.- Caràcter merament informatiu i divulgatiu del web. El contingut i la informació d'aquest web és merament de caràcter informatiu i divulgatiu.

3.- Protecció de dades de caràcter personal. Per accedir a algunes de les pàgines i continguts d'aquest web, cal proporcionar diverses dades de caràcter personal, que es tractaran de forma automatitzada, incorporant-les a un fitxer del que es fa responsable l'Associació. Esquima garanteix la confidencialitat de les dades personals subministrades a través d'aquest web, havent adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers.

El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d'accedir al fitxer, com també els drets de rectificació, cancel·lació, oposició i revocació del consentiment, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades. Per tal d'exercir aquests drets, cal notificar-ho a través de esquima@esquima.org o trucant al telèfon 93 540 43 38, indicant el dret que es vol exercitar.

L'usuari podrà donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades als efectes de rebre informació de l'Associació. En qualsevol moment podrà revocar aquest consentiment adreçant-se a esquima@esquima.org o trucant al telèfon 93 540 43 38.

4.- Contingut i enllaços. L'Associació Esquima no garantitza l'accés continu als continguts de la seva pàgina web, ni l'absència de virus i/o altres components nocius en el website o en els seus servidors, ni tampoc la seva correcta visualització o descàrrega.

Esquima no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema que siguin aliens al seu control ni tampoc de possibles danys provocats en el sistema informàtic de l'usuari (hardware i software) com a conseqüència de l'accés al website. Per tant, l'accés a la nostra pàgina web i la navegació per la mateixa es fa sota la responsabilitat de l'usuari. L'Associació no assumeix cap mena de responsabilitat pels continguts dels enllaços de tercers als que es faci referència al web.

En el supòsit que qualsevol titular de drets consideri que algun dels continguts del web pugui constituir violació de drets de propietat intel·lectual o industrial, o infracció de qualsevol dret o interès legítim, pot notificar a l'Associació Esquima a esquima@esquima.org, trucant al telèfon 93 540 43 38 o indicant a l'adreça c/ Mossén Cinto Verdaguer, 53 baixos (el Masnou), l'existència de la suposada infracció, indicant el seu nom, adreça, telèfon i correu electrònic, la titularitat del dret o interès legítim suposadament infringit, com també la identificació i localització concreta (dins del web) del contingut suposadament infractor.

L'ús d'aquest web i de la informació que hi és continguda, suposa el coneixement i l'acceptació de les condicions generals d'ús aquí recollides.

L'Associació Esquima, es reserva el dret a modificar i/o actualitzar els termes i condicions establerts en aquest web així com els seus continguts. De manera que la vigència temporal d'aquestes condicions quedarà limitada al temps de la seva exposició. Qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d'ús seran regides per la Llei Espanyola, sent els jutjats i tribunals de Barcelona els únics competents per conèixer la matèria. Si alguna de les estipulacions en contenció en aquestes condicions d'ús és declarada il·legal, nul·la o inaplicable per decisió judicial, la resta de les estipulacions seguiran en vigor i efecte.