Resultat del sorteig especial d’Esquima

Llistat sorteig especial
Esquima

Lot nº 1 – 1493

Lot nº 2 – 1797

Lot nº 3 – 1709

Lot nº 4 – 1038

Lot nº 5 – 1579

Lot nº 6 – 1915

Lot nº 7 – 1840

Lot nº 8 – 1580

Moltes gràcies a totes les persones sensibles a la salut mental
que amb les seves aportacions contribueixen a fer possible la nostra feina.