QUI SOM

QUI SOM

En un principi l’associació va ser fundada a l’any 1996 per un grup de pares preocupats pels seus fills afectats de malaltia mental. Volien oferir-los  un lloc on  poguessin fer activitats que evitessin el deteriorament cognitiu, funcional i de relació que produeix l’aïllament i la inactivitat. Va començar sent un lloc de reunió de persones afectades de problemàtiques mentals i de les seves famílies on es feien treballs diversos guiats per voluntaris i inclús pels propis pares.

Més tard, l’associació es va associar a la Federació Salut Mental Catalunya per treballar plegats pels drets de les persones afectades i anar així aconseguint una manera de fer-se presents al teixit social. Just a l’any 2002 es va començar a estructurar el club social com a recurs de l’oci dins la xarxa de salut mental i tot va començar a estructurar-se, passant a assolir les directrius de Benestar social (ICASS), adequant normatives i indicadors de qualitat.
Avui dia l’Associació té molt clar el que fa i el que vol continuar fent. Treballa a tres bandes; la d’orientar i informar a les famílies que aterren a l’associació, cercant alguna possible solució per la seva problemàtica. Altre objectiu és el d’acompanyar i oferir unprograma, Gam, (grups d’autoajuda mútua),  on la prioritat son els pares o cuidadors. És un espai, on es comparteixen malestars, preocupacions, idees, possibles innovacions i des de fa uns anys s’intenta construir entre tots, una manera positiva  de comunicar-se amb els seus fills,  que afavoreixi el bon clima familiar  i una sana convivència. Per altra banda i no menys important, altra finalitat a la que dediquem la nostra atenció, és la de sensibilitzar a la població envers la malaltia mental. Ho fem mitjançant la ràdio ( radio Premià de Mar i ràdio Vilassar de mar ) amb  la revista que editem cada any i els actes que organitzem a la comunitat. Intentem mostrar les capacitats de les persones afectades per trencar amb l’estigma que els acompanya.

Des de l’associació sorgeix un projecte rehabilitador i recuperador com és el club social, on es treballa per aconseguir que les persones que assisteixen tornin a creure en elles i lluitin per tenir un lloc a la vida i sentir-se part de la societat.